Pars Dynamics

PARS DYNAMICS

We stand by the Ukrainian people

One of our core values at Pars dynamics is to constantly work to improve the society in which we operate.

 Pars: the name you know and trust.

 Pars: namnet som du känner till och litar på.

Vi kan: Från idé till färdig prototyp

Hit kan du komma som bär på en idé & vill förverkliga den..

Parsian Dynamics AB            

har som mål att hjälpa dig att förverkliga din idé

 

Pars Dynamics webbplats visar mina aktiviteter och mina andra persiska vänner utanför de iranska landgränserna i världen.


 

En av våra kärnvärderingar på Pars dynamics är att ständigt arbeta med att förbättra det samhälle vi verkar i.

 

Adress:                                     

C/O  Salong Amir   

Karinelundsvägen 4C   

722 19  Västerås-Sweden   

Tel: +46-(0)21-12 13 14    Moil: 0738-184858

info@parsdynamics.com

About us

PROJECT MANAGER

Javad Farahmand

VI kan: Autocad, Solid works , 3ds Max ...

Prototyper, modeller och idégenerering


Välkommen!  Går du och funderar på att ta fram en ny produkt, eller vill du vidareutveckla en existerande? Jag hjälper dig med idégenerering och utveckling, problemlösning, konstruktioner och prototyp och modelltillverkning.


Helikopter simulator Shasty :


Med hjälp av en del medlemmar i ABB free innovators kunde Jalil Gaskari och Javad Farahmand skapa & vissa upp.

Helikopter simulator Shasty :


Med hjälp av en del medlemmar i ABB free innovators kunde Jalil Gaskari skapa & vissa upp i flygmuseumi Västerås.

Att visa upp Helikopter simulatoren i Västerås flygmuseum

KONTACT

LEDNING

 

VD

 

Jalil Gaskari

+46-(0)21- 12 13 14

  jalil.gaskari@parsdynamics.com